Vernieuwen met Draagvlak

Gemeente Lingewaard

schema lingewaard
Complexe vraagstukken kunnen beter en sneller worden opgelost als de kennis van zoveel mogelijk mensen in de organisatie en daarbuiten wordt ingegzet.

De gemeenten Lingewaard en Overbetuwe wilden burgers en partners actief betrekken bij de nieuwe beleidsvorming voor het leerlingenvervoer bijzonder onderwijs. De reden voor het nieuwe beleid was oplopende kosten in tijden van stevige bezuinigingen. De gedachte was dit onderwerp samen met betrokkenen aan te pakken en op te lossen.

Door gedurende een korte periode online en offline bijeenkomsten te houden werden belanghebbenden actief betrokken bij het project.
De resultaten spreken voor zich: er deden 223 deelnemers aan mee, van ambtenaren tot ouders tot chauffeurs en docenten. Zij gaven in totaal een kleine 1000 digitale reacties, waaruit ruim 100 stellingen voortkwamen die uiteindelijk het toekomstige beleid vorm zouden geven. Inmiddels is het project succesvol afgerond.

Terug naar Opdrachtgevers