De aanpak van Forugy richt zich op inhoudelijke vernieuwing en draagvlak. Hierbij zal de participatiegraad in termen van aantal participanten en de kwaliteit van de output van de participanten gemaximaliseerd worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bewezen methoden en technieken die de participatie zal maximaliseren.

Forugy gebruikt on- en offline technieken, zoals de inzet van een digitaal sociaal collaboration platform, brainstorm- en ervariumsessies  en gecombineerde streaming- en platformsessies, de zogenaamde social stream-ups. Ook wordt op integere wijze gebruik gemaakt van activatie- en gamification technieken om het participatieproces aantrekkelijker te maken en de kwaliteit van de participatie-output te maximaliseren.

foto_ervariumForugy_SSU

Voor Forugy is het transparant gebruik en inzet van haar middelen een belangrijk uitgangspunt. Participanten moeten voor de start van een traject goed geïnformeerd worden over de kaders en de doelstellingen en tussentijds, maar vooral ook aan het einde van het traject goed geïnformeerd worden over de resultaten en wat daarmee gedaan wordt. Hierbij is het zeer belangrijk dat participanten niet de indruk krijgen dat hun inzet wordt gebruikt voor niet-transparante processen van de opdrachtgever.

Voor de online toepassingen kan het sociaal collaboration platform van de klant of ons eigen digitale platform van Qollap worden ingezet. De keuze wordt doorgaans in overleg met Forugy gemaakt. Wel biedt Forugy altijd community management aan om gedurende de openstelling van sociale platform de kwaliteit van de participatie-output te maximaliseren en excessen te voorkomen. Dat laatste komt niet of nauwelijks voor, omdat participatie doorgaans niet anoniem is.