Wie zijn wij?

Wij zijn een consulting organisatie die op een interactieve wijze, creatieve processen op strategisch en tactisch niveau -zoals strategieontwikkeling en beleidsvorming- mogelijk maakt. Daarbij richten we ons vaak op complexe vraagstukken met een grote stakeholder-component. Dat kunnen zowel interne als externe stakeholders zijn.

Wat doen we?

Strategische processen, zoals beleidsvorming en strategieontwikkeling, hebben te lang in de achterkamer van organisaties plaatsgevonden. Wij vinden dat alle betrokkenen deze strategische en creatieve processen moeten kunnen doorlopen en niet alleen een paar medewerkers die dit in hun functietitel hebben staan.

De grootste winst hiermee is dat er draagvlak ontstaat voor het nieuwe beleid of de aangepaste strategie. Ook al zijn de betrokkenen het er niet altijd mee eens, de koers is aan het eind van het strategisch proces bekend en op zichzelf resulteert dat al in commitment.

Daarnaast zoeken we met onze interactiviteit, de vernieuwing op. Het vinden van lumineuze ideeën (radicale innovatie) komt voor, maar vaak zit het in het stapsgewijs, slim combineren van bestaande oplossingen (incrementele innovatie). Hiervoor zijn niet alleen de betrokkenen nodig, maar doorgaans ook creatievelingen die van buiten het werkveld of de sector komen.

Hoe doen we dat?

Voor ons staat de uitdaging van de klant centraal. Wij zijn geen consultants die alleen maar de eigen oplossingen aandragen of zoveel mogelijk uren willen draaien. Voor ons is iedere klantorganisatie en iedere klantuitdaging uniek. Natuurlijk zullen we onze ervaringen en best practices meenemen, echter deze moeten wel passen. Daarbij zijn we ook kritisch en zullen zeker aan de bel trekken of op de rem staan, als zaken ons inzien niet goed verlopen.

De drijvende kracht achter Forugy is innovatie in strategische en tactische vraagstukken en samenwerking. Daarbij richten we ons met onze klanten nu op interactieve strategie- en beleidsontwikkeling, maar we zijn ook bezig interactieve methoden en technieken voor andersoortige vraagstukken te ontwikkelen.

Onze partner, The Cloud Company

Wij maken daarbij gebruik van de diensten van onze strategische samenwerkingspartner The Cloud Company. Zij hebben jarenlange ervaring in het creëren en verbeteren van nieuwe samenwerkingsvormen binnen en buiten organisaties. Daarbij hebben ze een zeer laagdrempelig en vooruitstrevend sociaal collaboration platform ontwikkelt, Qollap.

Uiteraard kunnen we ook gebruik maken van de sociale collaboration platformen en applicaties binnen uw organisatie. Echter, Qollap biedt ons alle functionaliteiten om onze diensten aan te kunnen bieden.

Forugy_3