Vernieuwen met Draagvlak

Rick van Rooijen

Als organisatieadviseur help ik managers en bestuurders om te innoveren met ICT. Ik heb mij gespecialiseerd in de organisatie en besturing van de ICT-functie en de verwerving van ICT-diensten. Op deze terreinen bied ik zowel advies als praktische ondersteuning. Ik richt mij met name op de publieke sector en heb een bijzondere belangstelling voor samenwerking, standaardisatie en hergebruik.

Of het nu gaat om de totstandkoming van een business informatieplan, een aanbestedingsstrategie of een meerjarenbeleidsplan voor intergemeentelijke samenwerking rondom ICT, het is zaak om de ICT-functie effectief te verbinden met andere bedrijfsfuncties en belanghebbenden actief te betrekken en te mobiliseren. Forugy biedt hiervoor de juiste methoden en technieken, die ondersteund met inhoudelijke expertise, leiden tot een tijdig en gedragen resultaat.

Denk aan Forugy als u op het punt staat om nieuw beleid te vormen of bestaand beleid te herzien. Uiteraard ook als het gaat om andere beleidsterreinen dan ICT.

Terug naar Team