Vernieuwen met Draagvlak

UMCG

Het UMCG in Groningen wil voor een ZIS/EPD implementeren. Zaken als digitale dossiervoering, zorglogistiek en transmurale communicatie worden steeds belangrijker en een ZIS/EPD oplossing is dan onontbeerlijk.  Het systeem zal niet alleen de primaire zorgprocessen moeten ondersteunen, maar ook opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Dit betekende een enorme uitdaging voor een organisatie met zo’n 7000 medewerkers.

De eerste vraag die daarbij speelde was: hoe krijgen we een gezamenlijke visie op dit nieuwe ZIS/EPD? Een visie waar we ons allemaal in kunnen herkennen en die het UMCG naar een volgend decennium zal tillen.

Met de aanpak en methoden van Forugy* zijn vervolgens negen themagroepen aan de gang gegaan om stellingen te verzinnen die een beeld zouden schetsen van deze visie. Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van een digitaal sociaal platform en fysieke bijeenkomsten. Na een grondige gezamenlijke selectie en toetsing van deze stellingen, zijn deze vervolgens in een zogeheten ervariumsessie, in afzonderlijke stemrondes aangeboden aan de top 40 medici en management van het UMCG. Het resultaat was een gezamenlijk gedragen visiedocument die door haar concrete invulling een directe opmaat was voor het Programma van Eisen, wat daarna is opgesteld.

*opdracht uitgevoerd via Atos Consulting

foto UMCG 1               foto UMCG 2