Vernieuwen met Draagvlak

Veiligheidsregio Drenthe

opbrengsten-kosten-grafiek

De nieuwe organisatie ‘Veiligheidsregio Drenthe’ stond voor de uitdaging om in 2013 – 2015 flink te bezuinigen. Het ging om een miljoenenbezuiniging. Wij hebben ervoor gezorgd dat medewerkers betrokken werden bij de besluitvorming rondom bezuinigingen. Zo konden we draagvlak creëren voor de plannen die gemaakt en beslissingen die genomen moesten worden.

Op ons online platform Qollap verzamelden medewerkers zich, die ideeën voor bezuinigingen op het platform konden plaatsen, waarop vervolgens gestemd kon worden. Vijfhonderd medewerkers leverden een bijdrage. Bijna zeshonderd ideeën, binnen negen verschillende thema’s, werden in een periode van nauwelijks drie weken op het platform gepost. De ideeën of concepten die konden rekenen op de meeste stemmen werden vervolgens in kleine expertteams gewikt en gewogen op parameters als ‘opbrengsten’, ‘kosten’, ‘haalbaarheid’ of ‘mogelijke planning’.

Na deze exercitie werden de meest kansrijke plannen doorgerekend.

In een korte periode van nauwelijks 2 maanden werd 85 procent van de beoogde bezuinigingen door de organisatie zelf aangedragen.

Over bezuinigen en besparen met het Qollap platform:

Lees meer over Qollap

Terug naar Opdrachtgevers